Vilniaus FM VP planas 2018


2017 m. VP ataskaita forma Atn-3


Nuo 2017 .07.01 d. pasikeitė mažos vertės viešųjų pirkimų tvarka (susiję Dokumentai)

Vilniaus FM MVP taisyklių aprašas 2017. 07.01

Mokyklos direktoriaus įsakymas dėl VP taisyklių negaliojimo ir  mažos vertės aprašo tvirtinimas 

Viešųjų pirkimų tarnybos 2017.06.28 d. įsakymas ir tvarkos aprašas

 2017 m. Viešųjų pirkimų planas

Sutartis  su VĮ ,,Sportas ir poilsis” 2017 m.  paskelbta   CVP IS sistemoje


2017 m. elektroninių paslaugų sutartis su Centrine perkančiąja organizacija CPO


2016 m. viešųjų pirkimų ataskaita

2015 m. viešųjų pirkimų ataskaita