Darbo apmokejimo įstatymas


2017-09-29 d. KKSD įsakymas ,,Dėl naujų rekomendacijų komplektuojant futbolo grupes ” Nr.  V-792


Trenerių kategoriju suteikimo tvarkos aprašas

Susiję KKSD direktoriaus įsakymai  v-138       v-139


Vilniaus FM DU vidurkis 2019 m.
Darbo užmoketis 2019 I ketvirtis

Darbo užmokestis 2018 metai I ketvirtis

 Darbo užmokestis 2017 m.  I  ketvirtis


Trenerio kategorijos prašymo-pažymos forma

Vilniaus FM finansinių ataskaitų rinkinys už 2018 m.

Vilniaus FM finansinės ataskaitos dokumentų rinkinys už 2017 m.


Vilniaus FM finansinių  ataskaitų rinkinys  už 2016 m.