Mokinių į Vilniaus futbolo mokyklą priėmimas vykdomas kiekvienų metų rugpjūčio -rugsėjo mėnesiais į skirtingas mokymo  grupes pagal mokinių amžių ( meistriškumą) ir  joms priskirtą trenerį (žiūrėti- kontaktai/ treneriai)


Prireikus priimama ir mokslo metų eigoje kreiptis į mokyklos administraciją (žiūrėti- kontaktai/ administracija), kuri suteiks visą informaciją apie priėmimo sąlygas.


2017 m. birželio 28 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu įsigaliojo nauja mokesčio už sportininkų ugdymą tvarka pagal pridedamą tvarkos aprašą ir nauji įkainiai  pagal sporto šakas. Papildoma informacija bus skelbiama prasidėjus naujiems mokslo metams.


Mokinio priėmimo anketa


Sportininkų sutartis 2 priedas