Mokinių į Vilniaus futbolo mokyklą priėmimas vykdomas kiekvienų metų rugpjūčio -rugsėjo mėnesiais į skirtingas mokymo  grupes pagal mokinių amžių ( meistriškumą) ir  joms priskirtą trenerį (žiūrėti- kontaktai/ treneriai)


Prireikus priimama ir mokslo metų eigoje kreiptis į mokyklos administraciją (žiūrėti- kontaktai/ administracija), kuri suteiks visą informaciją apie priėmimo sąlygas.


Nuo 2019 m. rugsėjo 01 d. Vilniaus miesto tarybos sprendimu įsigaliojo nauja mokesčio už sportininkų ugdymą tvarka pagal pridedamą tvarkos aprašą. Papildoma informacija bus skelbiama prasidėjus naujiems mokslo metams.


Vilniaus savivaldybės taryba 2019-09-25 d. tarybos posėdyje Nr.10 patvirtino naują sportininkų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinės sporto mokymo įstaigas ir ugdymo jose aprašą su priedais.  Vilniaus FM sportininkų ugdymo sutartis ir prašymas

Tvarkos aprašas 2019

Nauja ugdymo sutartis su sportininku

Naujas priėmimo į VFM prašymas


Seno pavyzdžio  Mokinio priėmimo anketa


Seno pavyzdžio Sportininkų sutartis 2 priedas