Įstaigos pavadinimas – Vilniaus futbolo mokykla


Adresas – P.Žadeikos g. 2, LT-06318 Vilnius
El. paštas – futbolo.mokykla@gmail.com
Tel. – 8-5 2727949


Mokymosi forma – dieninė
Mokymosi formos – grupinės ir individualios;
Mokyklos veiklos sritis – kūno kultūra ir sportas.


Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124192115.


Mokyklos veiklos tikslas – per sportą skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką, užtikrinti užimtumą, ieškoti talentingų sportininkų, sporto ir medicinos specialistų parengtomis ir praktikoje patvirtintomis priemonėmis rengti futbolininkus, sugebančius deramai atstovauti Mokyklai, Vilniaus miestui ir Lietuvos Respublikai  pasaulio ir Europos čempionatuose, taip pat Lietuvos sporto žaidynėse, čempionatuose ir  kituose respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose.


Mokyklos uždaviniai:

  • Sporto priemonėmis ugdyti ir lavinti sveiką asmenybę;
  • Parinkti ugdymo (-si) metodus ir ugdymo veiklos būdus;
  • Ieškoti talentingų sportininkų, kurie sportiniais pasiekimais padėtų formuoti miesto įvaizdį;
  • Ugdyti ir rengti sportininkus mokyklos, miesto  ir Lietuvos rinktinėms ir miestą reprezentuojantiems klubams;
  • Auklėti ir skatinti vaikus ir jaunimą būti gerais, dorais ir sąžiningais savo šalies piliečiais;
  • Vykdyti mokomąjį treniruočių procesą, sporto varžybas, stovyklas ir sveikatą stiprinančius renginius;